logov8
Korea-Flag-128

                            alt
                                            Effectieve training voor basisscholen

                            
                                 Hoe om te gaan met pesten "Assertiviteit&Veiligheid"
                           WinWin-situatie voor pesters, gepeste, ouders, scholen, buurt en gemeenten
                                                                     mail nu Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze effectieve training voor pesters en slachtoffers is net als bij de andere scholen zeer goed bevallen bij de beide partijen en de aanwezige leerkrachten. Het effect van de training was direct positief merkbaar. Bij deze training wordt ook kennisoverdracht gedaan aan de leerkrachten.  Lees meer...Na ruim 40 jaar ervaring met zelfverdediging, Jeugdwerk en omgangsvormen heeft Shijak Taekwondo een effectieve training ontwikkeld tegen pesten, opkomen voor jezelf en veligheid voor jou en je klasgenoten.

Deze training kan op verzoek van je school tijdens de gymlessen gegeven worden, zodat je in een veilige omgeving dit probleem kunt oplossen. De schoolleiding of gymleraar kan contact opnemen met Shijak Taekwondo: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en kunnen afspraken gemaakt worden wanneer we op een dag langs kunnen komen.
Veel gemeenten hebben hier een budget voor, dus kost het de school geen geld.
Zie hieronder het verslag en resultaten van de trainingen die al reeds gegeven zijn op enkele basisscholen in Leidschendam en Leidschenveen!

Wat houdt de training in:
Met een speciale methode worden de pesters en gepeste personen vrij snel gelokaliseerd. In eerste instantie wordt gewerkt met de pesters met behulp van de personen die gepest worden. Het effect is, dat circa 90% van de pesters direct ophouden met pesten en toegevoegd worden tot de niet pesters.

Ten tweede wordt behulp van de pesters de personen die gepest worden weerbaarder gemaakt. Deze groep leren speciale praktische zelfverdedigingtechnieken, houding, gedrag, uitstraling en assertiviteit, die ze samen met de pesters oefenen. Ook de beweegredenen om te pesten en de daarbij behorend gedrag van de pesters en gepeste worden geoefend om pesten te voorkomen.

Ten derde worden de krachten in een veilige beschermde omgeving gemeten, zoals het in de training is aangeleerd.
Na deze krachtmeeting zijn de sociale vaardigheden en verstandhouding beslecht en zullen de pesters niet meer uitdagen en pesten.
De pesters krijgen de gelegenheid zich in positieve te presteren, waarbij de beweegreden en gedrag wordt ingezet om positieve waardering te krijgen.

Uit ervaring blijkt, dat de tegenstanders nu metgezellen geworden zijn om pesten te bestrijden.
Dikwijls is de pester ook ontstaan vanuit een minderwaardigheidscomplex en geestelijke wanorde, gebrek aan respect, normen en waarden en waardering.
Zie meer redenen van pestgedrag hieronder.
Zowel de pester en gepeste krijgen de mogelijkheid om de negatieve inspanning van pesten om te zetten naar positieve prestatiedrang en waardering.

Deze training zijn de afgelopen periode met veel succes gegeven bij enkele basisscholen in Leidschendam en Leidschendam.
Zie artikelen hieronder. Referenties over de training kunt u verkrijgen bij de gymleraren en schoolleiding van onderstaande scholen.
Om een afspraak te maken voor een dergelijke training, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Cursus Assertiviteit&Veiligheid.

                                                               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. NU!!!
Resultaten trainingen omgaan met pesten, assertiviteit&veiligheid in Leidschendam en Leidschenveen
22 november 2012
Omgang met Pesten Assertiviteit&Veiligheid op de  basisschool de Tandem (Leidschendam)
In navolging van de trainingen op enkele basisscholen in Leidschenveen en Leidschendam heeft Shijak Taekwondo op donderdag 22 november in samenspraak met juf Nicole van der Hulst en de directie van de Tandem de training “Omgang met Pesten, Assertiviteit&Veiligheid” tijdens de gymlessen geven.
Deze effectieve training voor pesters en slachtoffers is zeer goed bevallen bij de beide partijen en de aanwezige leerkrachten. Het effect van de training was direct positief merkbaar.
Wordt vervolgd....

Lees meer .....Zie ook cursus basisscholen

Dinsdag 23 oktober hebben enkele leerkrachten van Shijak Taekwondo workshops verzorgd aan circa 300 deelnemers op het Sport-Cultuur-In evenement van de gemeente Leidschendam.Lees meer.... Download artikel klik hierop
9 oktober Workshops Assertiviteit&Veiligheid op de Walvis alt
Dinsdag hebben enkele leerkrachten van Shijak Taekwondo in het kader van Assertiviteit&Veiligheid workshops verzorgd op de Walvis. Deze workshops werden in samenwerking met meester Fabian gegeven in de Sporthal van Leidschenveen, waar de leerlingen van de Walvis gymen. Er werd ook assistentie verleend door de stagiaires Jody en Thomas.Lees meer....alt
1 en 5 oktober Workshops Emmaüsschool
Workshops Assertiviteit&Veiligheid op basisschool Emmaüs
Maandag 1 oktober en vrijdag 5 oktober hebben enkele leerkrachten van Shijak Taekwondo in het kader van Assertiviteit&Veiligheid workshops verzorgd op de Emmaüsschool in Leidschendam. Taekwondo is bij uitstek geschikt om de kinderen te leren hoe ze met elkaar kunnen omgaan en indien nodig ook voor zich zelf kunnen opkomen. Lees meer voor verslag en foto's.
 

alt25 en 26 september
Workshops Shijak Taekwondo op Waterland
Dinsdag en woensdag 25 en 26 september heeft Shijak Taekwondo in het kader van veiligheid, normen en waarden, respect, discipline en positief presteren workshops verzorgd op de basisschool Waterland. De workshops werden verzorgd door enkele leraren van Shijak en de zeer enthousiaste gymleerkracht meester Ruben De lessen zijn gegeven aan de groepen 5 t/m 8. Gezien de beperkte tijd was het niet mogelijk om deze lessen ook aan de groepen 2 t/m 4 te geven. Deze leerlingen mogen uiteraard ook gebruik maken van de aanbieding van Shijak Taekwondo, om gratis proeflessen te volgen op de dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur.
Zie verslag en foto's lees meer... Zie  meer foto's Klik hier
 
alt1 september Workshops Shijak Taekwondo op Balans
Workshops Balans Omgaan met Pesten, Assertiviteit&Veiligheid
Vrijdag 21 september hebben enkele leerkrachten van Shijak Taekwondo workshops verzorgd op de basisschool Balans in de Velden. De workshops werden gegevens aan de groepen: groep 8b, groep 8a, groep 8c, groep 7a, groep 5a, groep 6a, groep 6c en groep 6b. De trainingen werden gegeven in aanwezigheid van de juffen Jessica hoog, Laura Dingshoff, Janneke Roos, Suzan Scoolen, Amba Bloemenhof, Barbara, Ilse Hilgersom, Duppen en mees Dimitri van Brecht. Zie Foto's klik hier Zie hier artikel van Balans: Klik hieropLees meer over gevolgen van pesten!
Sterke wapen tegen pesters.
Als je op pestgedrag reageert door te huilen, verdrietig of bang weg te lopen of heel kwaad te worden hebben de pesters een reden meer om je te pesten. Want ze vinden dit 'lollig'. Daarom is een sterk wapen tegen pesters, te doen alsof ze er niet zijn (negeren). Als het pesten doorgaat kun je niet meer doen alsof het niet bestaat. Dan heb je er hulp bij nodig, omdat het je alleen niet lukt. Als de pester aan je komt, mag/moet je je zelfverdedigen.
Gevolgen van gepest zijn en de aanpak daarvan

Studenten en leerlingen  die vroeger zijn gepest of nog steeds gepest worden,   kunnen daar later nog last van hebben. In deze pagina's worden mogelijke   gevolgen van gepest zijn besproken en een aanpak van eventuele gevolgen   aangestipt. Als je nu in een situatie zit waarin je gepest wordt, probeer   daar dan verandering in te brengen en raadpleeg info@shijak tegen pesten. 
Als je alleen vroeger gepest bent, gaat het er om die periode af te ronden,   de herinneringen los te laten en nieuwe manieren te vinden van omgaan met   jezelf en van contact maken met anderen. Je leeft hoogst waarschijnlijk NU in een nieuwe en veiliger situatie, maar de oude reacties van vroeger kunnen je   hinderen. Vier belangrijke punten zijn te noemen.

Voorkomen is beter dan genezen. Stop pesten al op de basisschool.

Negatief zelfbeeld en slecht functioneren, trama's en onhanteerbaar gedrag

Gepest worden houdt in dat mensen  zich gedragen alsof ze jou niet respecteren. Je wordt buitengesloten, je bent  niet welkom, je wordt uitgescholden en wellicht herhaald vernederd. Anderen durven niets te doen en laten je in de steek. Dat kan er toe leiden dat jij  jezelf ook moeilijk kan respecteren. Sommigen zijn zelfs geneigd te denken dat je dat pesten hebt verdiend, want je was niet vlot genoeg, je zag er stom   uit of wat voor negatief oordeel ook. 
  Meer in het algemeen wordt wel gesteld, dat slachtoffers geneigd zijn   zichzelf de schuld te geven van wat hen overkomt en zich schamen voor   zichzelf dat hen dit overkomt. Dat is de reden dat kinderen vaak niet tegen   hun ouders vertellen dat zij gepest worden. Ook de omgeving reageert meestal   inadequaat. Men weet niet wat te doen of schuift de verantwoordelijkheid van   zich af (bijvoorbeeld sommige scholen), bagatelliseert de situatie (het valt   wel mee, kinderen plagen elkaar nu eenmaal) of men suggereert dat het pesten   wordt uitgelokt door de gepeste persoon zelf. Dat laatste wordt �blaming the victim� genoemd en het komt helaas, in   situaties waar er plegers en slachtoffers zijn, veel voor. 
  Dit alles kan als gevolg hebben dat jij je haast niet meer kan voorstellen   dat iemand om jou geeft. Dat is begrijpelijk, maar het kan er toe leiden dat   je zeer terug getrokken en voorzichtig leeft. Dan doe je ook niet de ervaring   op, dat je levenssituatie waarschijnlijk wezenlijk is veranderd. De periode   van pesten is voorbij (als dat niet het geval is, breng dan verandering in   deze situatie en raadpleeg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het gaat er   om vertrouwen in jezelf op te bouwen en tot je door te laten dringen dat er   nu mensen zijn die om je geven. Dat besef ontwikkelen kan een lastige proces   zijn dat langzaam en in haalbare stappen zal verlopen. De training van Shijak zal daarbij helpen.

Mogelijke gevolgen voor sociale contacten

 
Voorzichtigheid

Als je vroeger slechte ervaringen   hebt opgedaan in sociale contacten, is voorzichtigheid in contacten   begrijpelijk. Je vertrouwen in mensen is waarschijnlijk niet al te groot en   je bent wellicht bang dat het verleden zich zal herhalen.
  Als je lange tijd hebt geleefd in een situatie waarin je op je hoede moest   zijn, dan is het moeilijk om vertrouwen te ontwikkelen in je medemensen. Ook   als de onveiligheid in je levenssituatie is afgenomen, ben je waarschijnlijk   geneigd tot voorzichtigheid en terughoudendheid. Maar dat kan een vervelende   vicieuze cirkel op gang brengen. Mensen kunnen jouw voorzichtigheid en   terughoudendheid opvatten als een teken dat jij niet zo geïnteresseerd bent   in contacten en ze zullen op hun beurt afwachtend reageren. Dan zou jij weer   kunnen denken dat men geen contact met jou wenst.

Vaak is het wel uit te leggen dat je wat terughoudend   bent, maar dat je wel interesse in contact hebt. Dat kan, maar het hoeft niet   een heel persoonlijk verhaal te worden. De meeste mensen vinden het best als   je iets zegt in de trant van 'Zo ben ik nu eenmaal' zonder al te veel uitleg.  
  Interesse blijkt ook uit de moeite die je voor iemand of een groep mensen wil   doen. Nodig je huisgenoten eens uit voor een maaltijd, vraag naar de   resultaten van een tentamen, enz. Doe de kleine stappen die je aandurft en   verdiep je contacten. Ga na iedere stap na of dit een goed effect voor je   had.

Vaardigheden

Ook kan het voorkomen dat je niet  zo handig bent in sociale contacten omdat je hier beperkte ervaringen mee hebt. Het kostte vroeger al moeite genoeg om jezelf een beetje te redden en   veel ruimte om goede ervaringen op te doen was er niet. Maar het was wel een   periode in je leven waar over het algemeen mensen veel sociale vaardigheden   leren. 
Gebrek aan ervaring is echter in te halen door observatie van anderen, lezen   over hoe je een gesprek kunt beginnen, praten met anderen over hoe die contacten   maken en onderhouden en dit alles in een rustig tempo uitproberen. Ook de   training � Pesten, Assertiviteit@Veiligheid� (zie hieronder) je zou kunnen helpen.

Te strakke of te ruime grenzen

Gepest worden houdt in dat anderen   over jouw grenzen heengaan en dan is het moeilijk om aan te voelen waar jouw   grenzen liggen. Soms zie je dat mensen hierdoor te strikte grenzen hebben en   als het ware te snel nee zeggen. Maar soms zie je dat mensen te ruime grenzen   hebben en als het ware te laat nee zeggen.
  Het kan zeer te begrijpen zijn dat je zeer strikte grenzen hanteert en weinig   durft uit te proberen. De angst voor herhaling kan sterk zijn. Zoals een   student het uitdrukte �Je hebt een schil om je heen�, als voorzorgsmaatregel om je te beschermen voor   nieuwe teleurstellingen. Je maakt je nergens meer druk over en je gelooft het   wel. Maar je isoleert je zelf meer dan je waarschijnlijk wenst en je neemt   meer afstand dan NU nodig is.
  Te ruime grenzen hanteren en te veel accepteren of zelfs vastklampen aan   iemand komt voor, maar is geen goede strategie. Je zegt als het ware te   weinig nee en accepteert het maar omdat je bang bent iemand te verliezen. Dit   werkt niet goed uit, want iemand die de eigen wensen niet durft te uiten komt   gemakkelijk als kleurloos en onpersoonlijk over.
  En het kan er ook toe leiden dat je dingen toelaat die je absoluut niet   wenst. Soms is het nodig om iemand te corrigeren en duidelijk nee te zeggen.   En wie een duidelijk 'nee' niet accepteert is toch niet echt als een vriend   te beschouwen..
  Ook altijd maar klaar staan voor anderen, vinden dat je alles moet aankunnen   zonder zelf aandacht voor jezelf te vragen en niet boos durven zijn, kan   samenhangen met te ruime grenzen hanteren. Als je altijd maar probeert aardig   te zijn bereik je vaak onbedoeld het tegendeel. Er ontstaan geen relatie met   wederzijdse vriendelijkheid, maar een relatie waar ongelijkwaardigheid gaat   overheersen. Het evenwicht raakt zoek en het kan gebeuren dat mensen te veel   gebruik van je gaan maken.

Verzwijgen van een geheim

Mensen die gepest zijn durven daar   vaak later niet over te spreken, omdat ze zich nog steeds schamen over wat   hen is overkomen. En wie wil er omgaan met iemand die zulke dingen heeft   meegemaakt? Begrijpen de anderen wel hoe pijnlijk pesten is? Daarbij leidt   praten over schaamtevolle ervaringen maar al te vaak tot opnieuw weer voelen   van die schaamte.
  Dit verzwijgen kan vervelende effecten hebben. Mensen praten onderling veel   over wat ze vroeger hebben meegemaakt en jij valt daar dan buiten. Je kunt   dan niet mee doen aan een gewoon gesprek en je komt apart te staan. Zoals al   hiervoor beschreven kan dit tot de interpretatie bij anderen leiden dat je   niet geïnteresseerd bent in contacten.
  De uitnodigende vraag �Hoe was jouw middelbare schooltijd?� lijkt niet te beantwoorden.   Probeer het toch te doen, maar vertel zo veel als je aankunt. Bijvoorbeeld �Dat was een moeilijke tijd voor   mij, ik zal er later wel wat meer over vertellen�, of �De laatste twee klassen waren wel   leuk, maar daarvoor ben ik gepest�. Je hoeft je hele verhaal niet in een keer te   vertellen en ook niet aan iedereen. Neem er de tijd voor en zoek mensen uit   die je vertrouwt, maar doe het wel, want het helpt om de slechte ervaringen   te verwerken. In zo�n gesprek kan je mensen ook uitleggen dat je wat gevoelig bent voor   bepaalde situaties (geplaag, ruzie, enz.).

Mogelijke klachten

Sommige mensen hebben door de   negatieve ervaringen uit hun jeugd duidelijk last van klachten als   nachtmerries, angsten, eenzaamheid, langdurige somberheid, een zeer negatief   zelfbeeld, enz. Als je merkt dat je hier zelfstandig geen verbetering in kunt   brengen, zoek dan hulp. Mensen voelen vaak een hoge drempel om professionele   hulp in te roepen, maar wie hier overheen durft te stappen heeft veel te   winnen. Bij een professionele aanpak zoals bij Shijak   Taekwondo gaan, kan een goede eerste stap zijn.
Slecht presteren op school, waarbij je hele toekomst op het spel staat. Door het pesten komt niet alles uit je, die je in je hebt.
Je had dokter of minister president kunnen worden. Helaas is door het pesten niet gelukt!!!   Stop het pesten, voordat het te laat is.
Wat te doen?

Neem   direct contact op met je schoolleiding, Shijak Taekwondo en je gymleraar en   start een Assertiviteittraining tegen Pesten. Stop pesten op je school, buurt   en woonomgeving voordat het te laat is.

 
 
Professionele hulp

Je staat er niet alleen voor. Zorg dat de pester er alleen voor komt te staan en de gevolgen van zijn gedrag moet aanvaarden.

Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en begin vandaag met het stoppen van pesten op school, buurt en gemeenten.