logov8
Korea-Flag-128

Generaal Choi Hong Hi De grondlegger van Taekwondo

choiGeneraal Choi Hong Hi werd geboren op 9 november 1918 in het onherbergzame gebied Hwa Dae Myong Chun. Dit gebied maakt nu deel uit van Noord Korea (DPR of Korea = Democratic People‘s Republic of Korea).  In zijn prille jeugd was Choi een fragiel ventje en vaak ziek, een constante bron van zorg voor zijn ouders. Al vroeg in zijn jeugd was het echter een vrijgevochten baasje dat erg gesteld was op zijn onafhankelijkheid.

Op zijn 12e jaar werd hij van school gestuurd vanwege zijn aversie tegen de Japanse overheersing. Dit was een voorbode van zijn latere binding met de Kwang Ju Student’s Independence Movement. Nadat hij de school was uitgezet stuurde zijn jonge vader hem naar een opleiding kalligrafie (schoonschrijven), waar hij les kreeg van één van Korea’s grootsten, Mr. Han Il Dong. Ook was deze leraar een meester in Taek Kyon, de oud-Koreaanse kunst van het benengevecht. Deze meester ontfermde zich over de jonge Choi en bracht hem Taek Kyon bij, iets wat het prille ventje best kon gebruiken.

In 1937 werd Choi naar Japan gestuurd voor verdere studie. Hier kreeg hij ruzie met een professionele worstelaar die hem letterlijk beloofde hem van zijn ledenmaten te zullen ontdoen bij een volgende ontmoeting. Deze bedreiging bleek voor de jonge Choi een enorme stimulans om zich verder te bekwamen in de vechtkunsten. 

In Kyoto (een grote stad in Japan) ontmoette Choi een andere Koreaan, Mr. Him. Deze was bedreven in de Japanse krijgskunsten van het karate. Na twee jaar intensief te hebben getraind behaalde Choi zijn 1e dan. Deze technieken waren tezamen met de beentechnieken uit het Taek Kyon de voorlopers van het huidige taekwondo. Voor Choi volgde een periode van mentale en fysieke training, middelbare en hogere school, die uiteindelijk uitmondde in de universiteit van Tokyo. Tijdens zijn training experimenteerde hij veel met technieken. Toen hij uiteindelijk de 2e dan karate behaalde, begon hij les te geven aan de YMCA in Tokyo.
Choi herinnert zich nog enkele details uit die tijd. Er waren in die tijd geen lantaarnpalen in de stad die hij nog niet had geraakt om zijn technieken te oefenen. Vaak probeerde bij deze zodanig te raken tot dat de koperen draden trilden. Hij stelde mij voor dat dit de technieken zouden zijn die hij zou gebruiken tegen de worstelaar Mr. Hu als hij zijn belofte zou uitvoeren zodra Choi weer in Korea zou zijn.
Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd Choi gedwongen het Japanse leger in te gaan, uiteraard niet vrijwillig. In Pyongyang (Noord Korea) werd hij beschuldigd één van de oprichters te zijn van de Koreaanse vrijheidsbeweging en werd gevangen gezet. Hij werd 8 maanden in een Japanse cel gezet in afwachting van executie. Om de verveling tegen te gaan en fysiek in conditie te blijven, begon Choi zichzelf te trainen in zijn cel. In korte tijd gingen zijn medegevangene en bewaker in de leer bij hem. Uiteindelijk werd de gehele binnenplaats van de gevangenis één grote trainingsarena. Na de bevrijding in 1945 keerde Choi terug naar Seoul.

In januari van het volgende jaar werd Choi aangesteld als tweede luitenant in het nieuwe Zuid Koreaanse leger, de springplank om Taekwon-Do verder te verbreiden. Hij kreeg toestemming van de commandant Kwang-Ju om het gehele regiment te trainen, werd gepromoveerd tot eerste luitenant en overgeplaatst naar Tae Jon en kreeg het commando over de “Second Infantry Regiment”. Hier waren ook Amerikanen gelegerd, waardoor voor het eerst niet-Aziaten geconfronteerd werden met de kunst die uiteindelijk Taekwondo zou gaan heten. 
In de jaren hierna werd Choi in hoog tempo gepromoveerd tot hij uiteindelijk luitenant kolonel werd in 1948 en instructeur werd voor de Amerikaanse politieschool in Seoul.

Aan het leven van Choi kwam vorig jaar een eind, maar hij heeft tot dat moment nog enorm veel betekend voor het TKD. Hij heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk over de wereld verspreid werd, iets waar ik nog pagina’s vol over kan vertellen, maar niet zal doen. Enkele feiten wil ik jullie niet onthouden:

Technisch gezien was 1955 het “onstaansjaar” van Taekwon-Do als een officieel erkende kunst in Korea. Hiermee werden alle voorlopers zoals Dang Soo, Gong Soo, Taek Kyon, Kwon Bup, etc. ter ziele geholpen. 

In 1960 bracht Choi een bezoek aan de karateschool van Jhoon Rhee in San Antonio, USA. Jhoon Rhee is de eerste trainer in de USA geworden en zonder twijfel één van de meest legendarische figuren die het Taekwondo ooit gekend heeft. Nog steeds doet hij dagelijks zijn 100 push ups, ook al is hij 80 jaar. Hij is een legende in het taekwondo geworden, was één van de belangrijkste trainers van Bruce Lee en leeft nog steeds.

In 1968 bezocht Choi voor het eerst Nederland en werd de ITF in Nederland opgericht. 

In de maanden november en december 1973 trok Generaal Choi met een special demonstratieteam Europa door. Het team bestond uit Kong Young II, Park Jong Soo, Rhee Ki Ha, Pak Sun Jae and Choi Chang Keun, allen houders van de 7e dan. Ook werd het midden oosten bezocht, Afrika en het verre oosten. Totaal werden 13 “nieuwe” landen bezocht en werden daar ITF-organisaties opgezet. De demonstraties waren spetterend en alleen al in Cairo werd de demonstratie bijgewoond door het onvoorstelbare aantal van ruim 100,000 kijkers. Vaak kreeg het team een staatsontvangst.

In 1974 werden Suriname en de Nederlandse Antillen voor het eerst bezocht. 

Een kleine agenda van de ontwikkelingen door de jaren heen:

1950: De volgende vechtkunst organisaties waren actief in Korea:
1. Moo Duk Kwan - Moo Duk Kwan - Chong Soo Hong
2. Ji-Do Kwan - Ji-Do Kwan 
Yon-Moo Kwan - Byong Yin Kwai
Han-Moo Kwan
3. Chun Moo Kwan - Kung Duk Won
Kung Moo Kwan - Lee Ham Suk
Chong Moo Kwan
4. Chung Do Kwan - Chung Do Kwan
Chong Kyong Kwan - Duk Sun Song
Kuk Moo Kwan
5. Song Moo Kwan - Song Moo Kwan - Ro Byung Jick

1950: Werd een eerste poging gedaan om tot een koepelbond, de Soo Bakh Do Associatie, te komen. Binnen een jaar ontstond uit een splitsing de Taesoo Do Associatie.
1953: Choi Hong Hi richt de Oh Do Kwan op. Dit was een militaire school om kader-
leden op te leiden voor uitzending naar de verschillende legeronderdelen.
Samen met zijn rechterhand Nam Tae Hi ontwikkelt Choi Hong Hi een
moderne vechtkunst, welke bestaat uit Taekyon en Karate.
1955: Wordt door de Koreaanse regering een commissie benoemd om een eenheid te
brengen in de verschillende vechtkunsten. Op voorstel van Choi Hong Hi wordt de naam Taekwon-do gekozen.
1959: Eerste demonstratie team onder leiding van Choi Hong Hi wordt uitgezonden
naar het Verre Oosten.
1962: Choi Hong Hi wordt ambassadeur in Maleisië, waarna al snel een Taekwon-do organisatie aldaar wordt opgericht.
1965: Oprichting van de Korean Taekwon-do Associatie (K.T.A.).
1966: Op 22 maart is de Internationale Taekwon-do Federatie (I.T.F.) opgericht.
1970: Moeilijkheden ontstaan tussen Choi Hong Hi en de Koreaanse overheid. Un Yong Kim wordt president van de K.T.A.
1972: Het hoofdkwartier van de I.T.F. verplaatst zich naar Canada.
1973: Op 28 mei wordt de World Taekwon-do Federation (W.T.F.) opgericht.
1974: Eerste Wereld Kampioenschappen van de I.T.F. in Canada.
1974: Un Yong Kim wordt benoemd tot vice-president van de Koreaanse Sport Federatie én van het Koreaans Olympisch Comité.
1980: Introductie van het taekwon-do in Noord-Korea, die op haar beurt de I.T.F. steunt.
1980: Taekwon-do wordt erkend door het Internationaal Olympisch Comité(I.O.C.).
1983: Het I.T.F. hoofdkwartier verplaatst zich naar Wenen.
1988: Taekwon-do als demonstratie sport gedurende de Olympische Spelen te
Seoul (Korea).
1992: Taekwon-do als demonstratie sport gedurende de Olympische Spelen te Barcelona (Spanje).
1994: Taekwon-do krijgt de (officieuze) Olympische status van het I.O.C.
2000: Tijdens de 27e Olympische Spelen, die gehouden zijn in Sydney (Australië)
is taekwon-do een wedstrijdsport.

Activiteiten

Geen evenementen