logov8
Korea-Flag-128

Omgang met Pesten Assertiviteit&Veiligheid op de basisschool de Tandem

Omgang met Pesten Assertiviteit&Veiligheid op de  basisschool de Tandem (Leidschendam)
In navolging van de trainingen op enkele basisscholen in Leidschenveen en Leidschendam heeft Shijak Taekwondo op donderdag 22 november in samenspraak met juf Nicole van der Hulst en de directie van de Tandem de training “Omgang met Pesten, Assertiviteit&Veiligheid” tijdens de gymlessen geven.

Deze effectieve training voor pesters en slachtoffers is zeer goed bevallen bij de beide partijen en de aanwezige leerkrachten. Het effect van de training was direct positief merkbaar.


Respect, Waarden en Normen!!

Na een selectie van de pesters en slachtoffers van het pesten volgens een speciaal ontwikkelde methode, is dieper ingegaan naar de beweegreden van de pesters en het gedrag en houding van de slachtoffers.

Na deze confrontatie zijn zowel de pesters op het juiste spoor gebracht en de slachtoffers de beginselen van assertiviteit bijgebracht. Voor de training bleek meer dan 50% een pest gedrag te vertonen. Na de training was dit aantal teruggebracht naar circa 10% hardnekkige pesters. Bij deze groep spelen ook andere achtergrond zaken een rol, die een diepere gecoördineerde training behoeven. Deze groep is derhalve ook slachtoffer van andere oorzaken. Een gecoördineerde aanpak van pesters, ouders, school, gemeente, politiehalt en Shijak Taekwondo kunnen hier een halt aan toeroepen.

Om te voorkomen dat de slachtoffers weer gepest worden zijn ze geestelijk en fysiek getraind om met pesten om te gaan.
Gezien het tijdbestek van 40 minuten om een klas van circa 30 leerlingen te bedienen zijn meer trainingen nodig om deze structurele aanpak voort te zetten.Aan deze training is een vervolg module aangekoppeld, om het pestgedrag breder aan te pakken, waarbij de leerlingen opdracht krijgen bepaalde thema's thuis in de gezinssituatie te bespreken over Normen en Waarden, respect, Goed&Slecht gedrag en de mogelijke gevolgen hiervan.

Het is niet uitgesloten dat vanuit het pestgedrag op jongenleeftijd dit kan doorgroeien tot bendevorming, kleine en tenslotte tot grote criminaliteit. De stap naar roofovervallen, terroriseren of erger is dan een kleine stap. Het signaal dat pesten en slecht onrespectvol gedrag wordt beloond kan alleen gestopt worden, door op jonge leeftijd dit probleem aan te pakken en te voorkomen, dat er veel onherstelbaar leed ontstaat bij de slachtoffers. Na het verlaten van de basisschool is de kans verkeken,om daadwerkelijk de daders proactief te corrigeren.
Lees hier meer over hoeveel kinderen in de gevangenis belanden. klik hierop! 
Voorkomen is beter dan genezen!!!
Zie meer informatie over deze training en de gevolgen van pesten op:http://www.shijak.nl/index.php/cursus/basisscholen
  

 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 11 december 2012 14:59

Activiteiten

Geen evenementen