logov8
Korea-Flag-128

Overzicht

Examen eisen 4 slippensysteem tot 10 jaar

Exameneisen
Graduatie naam Witte band met slippen
geel, groen, blauw, rode
gele band geleband met groene slip

groene band groene band met blauwe slip
blauwe band

blauwe band met rode slip

rode band

rode band met zwarte slip
zwarte band
KUP(=bandgraad) 9 9+ 9++ 9+++ 8 7 6 5 4 3 2 1 1 DAN
Theorie* 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 15
Poomsee Saju 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8
Ilbo taeryon handen (afw) 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Ilbo taeryon benen (afw) 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Paegi (=bevrijdingen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Gye-pa (=breektest)** 1 oefenplank
optie echte plank
1 1 1 1
1

 1
vanaf groen echte planken

1 2 2 2 2 2
Ban-chayu (kussens) traptechnieken C-categorie 30 sec


traptechnieken B-categorie
45 sec

traptechnieken

 A-categorie 60 sec


Sparring (interne en/of extern toernooien) 1 1 1 1 1 1 2 2 2

2 3 3 4
 *Theorie:onder de 8 jaar mondeling en op verzoek als de deelnemer moeite heeft met lezen of schrijven.
** Breektesten: oefen- en echte planken
    1. deelnemers t/m 10 jaar en t/m de groene slip kunnen de oefenplanken tijdens het examen kosteloos gebruiken
    2.  deelnemers van 11 jaar en ouder dienen echte planken te breken.
De voorkeur gaat uit, dat u zelf de planken bestelt. Indien u dit niet wilt of kunt, dan kunnen we dit voor u bestellen als u dit op het inschrijfformulier aangeeft.  Zie hieronder de afmeting van de planken.

Inleiding
In de taekwondosport worden jaarlijks examens georganiseerd. Een examen is erop gericht de taekwondoka de mogelijkheid te geven te laten zien dat de behandelde lesstof is begrepen en of vooral fysiek wordt beheerst. Het meedoen aan examens en het behalen van een hogere gradatie (band) leidt uiteindelijk tot deelname aan het examen voor de eerste dan (zwarte band).

Het examen bestaat uit verschillende aspecten van het taekwondo, zoals poomsee (stijlvormen), Ilbo daeryon (éénstaps hand- en beentechnieken), hosinsul (bevrijdingstechnieken) en Gye Pa (breektechnieken).
Zoals hierboven al werd aangegeven,wordt een goed afgelegd examen beloond met een hogere kupgraad.

Een kupgraad is eenvoudig gezegd te vergelijken met de kleur van een band.
De kleur van de band geeft aan welk niveau een taekwondo beoefenaar heeft.
De kleuren lopen via wit, geel, groen, blauw en rood naar zwart.

Een taekwondoclub die aangesloten is bij de Taekwondobond Nederland mag zelf examens afnemen tot en met de rode band. Het examen voor zwarte band en verder vindt centraal plaats onder auspiciën van de TBN en wordt afgenomen door een jury die bestaat uit leden van het zogenaamde Dan-college,dit zijn de hoogste dangraadhouders binnen de TBN.

Tijdens het Shijak examen worden de leerlingen beoordeeld door een jury bestaande uit de leraren van Shijak, soms aangevuld met zwarte bandhouders van buiten de vereniging.
Iedere taekwondoka wordt beoordeeld aan de hand van de exameneisen die behoren bij de band waarvoor hij examen doet.
Omdat je iedere keer iets meer leert,zal de examenstof ook iedere keer iets moeilijker zijn.
Shijak vindt het belangrijk dat ieder lid deelneemt aan sparringswedstrijden,daarom heeft Shijak de deelname aan wedstrijden als een verplichting opgenomen om aan het examen deel te nemen.

Hieronder volgt een puntsgewijze uitleg van de verschillende aspecten en voorwaarden die betrekking hebben op het meedoen aan een Shijak examen.

Het doel van de Shijak examens is leerlingen te toetsen of zij de lesstof beheersen.
De examenstof van de Kupgraden moet worden gezien als een leerplan dat opleidt tot een verantwoorde deelname aan het Dangraadexamen.
Uiteindelijk zal het meedoen en behalen van alle examens leiden tot het examen voor de 1e dangraad (zwarte band).

Alle Shijak leden,zowel jeugd als volwassenen hebben tweemaal per jaar de mogelijkheid een examen af te leggen.
Het aanmelden voor een examen is een eigen verantwoordelijkheid van het lid.
Als het lid van mening is dat hij/zij de examenstof voldoende beheerst,dan is het lid vrij zich aan te melden.
Vooraf kan een advies worden gevraagd aan de leraar of er een reële kans aanwezig is dat het examen met succes wordt afgesloten.
Eventueel kan aan een andere leraar dan de eigen leraar ook nog eens advies worden gevraagd.
Geen van beide adviezen is bindend en evenmin kunnen rechten worden ontleend aan het advies.
Immers tijdens het examen geldt de vorm van de dag.

De data waarop de examens worden gehouden worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt
De bekendmaking vindt plaats via de Shijak Nieuwsbrief en wordt ook opgenomen in de kalender op de internet site.
Daarnaast geven de leraren hierover informatie tijdens de lessen.

De leraren dragen op basis van deze planning zorg voor een evenwichtige opbouw van het lesschema, zodat ieder lid voldoende voorbereidingstijd heeft om zich de examenstof eigen te maken.
Binnen het taekwondo is een bekend ervaringsgegeven dat het examen voor iedere kupgraad naast training in de lessen, ook enige activiteiten buiten de lessen vergt,oftewel enige zelfstandige oefening in bijvoorbeeld de huiselijke omgeving wordt gewenst geacht.

Wanneer je deel wilt nemen aan een examen dan ben je verplicht ook tenminste eenmaal aan een sparringstoernooi te hebben deelgenomen.
Taekwondoka's tot en met groene band moeten tenminste aan een (intern) Shijak toernooi hebben deelgenomen en taekwondoka's met blauwe slip en hoger dienen aan een extern toernooi te hebben deelgenomen.

Aandachtspunten bij de voorbereiding voor een examen zijn:

Zorg dat je op de dag van het examen goed bent uitgerust;
Wees zeker van je zelf, je hebt je goed voor bereid en daarom behoef je niet zenuwachtig te zijn, kom op tijd en bereid jezelf rustig voor.

Meenemen en niet vergeten:

Pen (voor schriftelijk theorie examen v.a. 8 jaar)
TBN-paspoort, indien in bezit van te voren inleveren bij je Mentor/ leraar
Shijak Examen Diploma en bewijs van deelname Clubkampioenschappen of Open Shijak
Schone handen en voeten met kort geknipte nagels
Schoon en gestreken dobok (pak)
Indien breekplanken nodig zijn voor het examen, dan kunt u dit aangeven.
U mag uiteraard ook zelf voor breekplanken zorgen (gelieve dit ook aan de leraar door te geven).
Tot en met  14 jaar dikte 1,2 cm bij 30 x 30 cm (vurenhout) kosten per breekplank zijn € 5,-.
Vanaf 15 jaar dikte 1,8 cm bij 30 x 30 cm (vurenhout)  a 4 euro of zelf kopen bij een bouwmarkt.

 Het examen  bestaat uit:
Theorie  en een aantal praktijk onderdelen.

1. Het theorie examen bestaat uit een aantal schriftelijke meerkeuzevragen

de praktijk onderdelen zijn:

2. Poomsae (stijlvorm),

3. Ilbo taeryon (1-stap sparring hand- en beentechnieken),

4. Hosinsul (zelfverdediging vastpakken),

5. Ban-chary taeryon (traptechnieken naar graduatie-eisen tegen trapkussens),

6. Gyek pa (breektest),

7. Sparring (Gyeo-rugi):  wordt per examenperiode apart gehouden. Deelname aan het Herfsttoernooi (november) en Open Shijak (juni). Deelnemers vanaf de groene band  moeten deelgenomen hebben aan een extern toernooi per examenperiode.

 4-slippensysteem graduaties (t/m 10 jaar)

10e kup= witte band
9e kup is witte band met gele slip
9+ kup is witte band met groene slip
9++ kup is witte band met blauwe slip
9+++ kup is witte band met rode slip
8ste kup gele band

 

Verplichte traptechnieken op kussens

C-categorie witte band t/m groene slip

Kussenstrappen: Ap-, Dollyeo-,Yoep
Breektesten keuze uit: stoot/elleboog, Ap-,Yoep, Dollyeochagi met bal van de voet

B-categorie Groene band t/m de rode slip

Kussentrappen: Hoge trappen C-categorie+ Dwit, Bandae Dollyeo chagi en Naeryochagi
Breektesten:
Groen: Naeryo
Groen/Blauw: Dwit chagi
Blauw2: 1 gesprongentrap keuze uit bovengenoemde trappen excl. stoot/elleboog
Blauw/Rood 2: 1 gesprongentrap keuze uit bovengenoemde trappen+ 1 bandae dollyeo

A-categorie Rode band en hoger

Kussentrappen: Combinatie en gesprongen trap- technieken C en B cat.
Breektesten:
Rood 2:1 gesprongen trap keuze uit bovengenoemde traptechnieken+ 1 momdollyeo bandae dollyeo
Rood/Zwart3 : 1 handtechniek+ 1 gesprongen trap keuze uit bovengenoemde trappen+ 1 momdollyeo bandae dolleyo
Danexameneisen zie: 

http://www.taekwondobond.nl/tbn/wp-content/uploads/2008/08/Danreglement-2011.pdf

Wanneer examen doen?

Je kunt aan het examen deelnemen als je de examen-eisen voldoende beheerst. Zie exameneisen op de uitschrijving en op de website www.Shijak.nl onder Taekwondo-info/Examen/Eisen. Je kunt ook de theorie en praktijk onderdelen oefenen op de website.

Als voorbereiding op het examen is naast de training in de lessen de mogelijkheid geboden mee te doen aan interne en externe toernooien; Sparring, Stijl en Breektesten.
Deelnemers die aan deze onderdelen hebben meegedaan, krijgen dispensatie voor deze onderdelen op het examen.
Je mag deze onderdelen op het examen echter wel doen en zal dan ook hierop beoordeeld worden.
Je hoeft dus niet nog een keer deze onderdelen te doen als je op je categorieniveau (C, B, A) dit succesvol heb gedaan.

Als je nog niet aan een sparringstoernooi heb meegedaan, kun je dit alsnog de komende periode doen om volledig te slagen voor je graduatie.

 2. Als je nog niet voldoet aan de examen- eisen voor de volgende graduatie is het niet verstandig om aan het examen mee te
     doen. (Overleg met je leraar)
3. Als je aan de examen-eisen voldoet voor de volgende graduatie of hoger, dan kun je n overleg met je leraar volledig invullen en voorzien van een handtekening (van één van de ouders onder 16 jaar) inleveren bij je leraar. Je eigen exemplaar van het
     Inschrijfformulier moet je meenemen voor de aanmelding voorzien van handtekening van de leraar.

 

 

Activiteiten

Geen evenementen